domingo, 13 de septiembre de 2009

Jornades Feministes Estatals, Granada Desembre 2009

Jornades Feministes Estatals, Granada Desembre 2009

Granada, trenta anys despres: ací i ara
De nau unes jornades estatals feministes per a rencontrar-nos..., que es celebraran en Granada, els dies 5, 6 i 7 de Desembre de 2009.

Les jornades estaran Coordinades por La Federació de Organitzacions Feministes del Estat Espanyol, i organitzades per la Asamblea de Mujeres de Granada.


Més informació en http://www.feministas.org/jornadas.html

No hay comentarios:

Publicar un comentario